Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2012

zapach-cynamonu
zapach-cynamonu
Jestem pewna, że zatęsknisz. Może to będzie tylko chwila, moment, ułamek sekundy.. ale zatęsknisz - wiem to. Wtedy przed oczami zobaczysz każdy mój uśmiech, każdą łzę, każdą chwilę spędzoną razem. Zatęsknisz.
— ;p
Reposted fromwonderLife wonderLife viadomkaa domkaa
zapach-cynamonu

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean viasuga suga
zapach-cynamonu
Głos w mo­jej głowie szeptał
- Miałaś nig­dy nie wchodzić dru­gi raz do tej sa­mej rzeki.
- Ale ja do niej nie wchodzę. Ja tyl­ko stoję blis­ko jej brze­gu. - Od­po­wie­działam równie cicho. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasuga suga
zapach-cynamonu
Wiesz, mam ta­kie wspom­nienie, które choć pok­ry­te kurzem, za każdym ra­zem wy­wołuje na moim ciele dreszcze. Od stóp, po opuszki palców.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasuga suga
zapach-cynamonu
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viasuga suga
zapach-cynamonu
Naj­trud­niej jest za­pom­nieć o kimś,o kim tak nap­rawdę chce­my pamiętać. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasuga suga
zapach-cynamonu
Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu.
— Nicholas Sparks

September 24 2012

zapach-cynamonu
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted frombalca balca viadelikatnienie delikatnienie
zapach-cynamonu
Kiedyś miałam nadzieje że może to uczu­cie do ciebie prze­minie, ale prędzej brak­nie mi cza­su niż przes­ta­ne cie kochać. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viarima rima

September 19 2012

zapach-cynamonu
Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
— KvG
Reposted fromCharless Charless viakalika kalika

December 27 2011

zapach-cynamonu
3289 3512
Reposted fromrainles rainles
zapach-cynamonu
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viaalbognij albognij

November 01 2011

zapach-cynamonu
i to by było na tyle...
zapach-cynamonu
trzasnęłam drzwiami 
jej samochodu 

trzasnęłam drzwiami 
w sobie

misiowi od niej 
przyszyłam kolejną łatkę

bo znów
impulsywność zabolała

Nigdy 

nie przestane
słyszeć 
                    (nazbyt głośno)

złych słów
Reposted bypannax pannax

October 30 2011

zapach-cynamonu
Żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy do niej strzelać z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, jak przeżyć. Potrafi znaleźć sobie drogę do wolności i zaskoczyć nas, pojawiając się, kiedy jesteśmy już cholernie pewni, że umarła, albo, że przynajmniej leży bezpiecznie schowana pod stertami innych spraw...
— Jonathan Carroll
Reposted fromIzzabel Izzabel viacryingangel cryingangel
zapach-cynamonu
9008 553c
Reposted frommariola mariola vianameherhope nameherhope
zapach-cynamonu
4804 d013
Reposted fromowieczka owieczka viacryingangel cryingangel

October 29 2011

zapach-cynamonu

October 28 2011

zapach-cynamonu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl